usluge

OD IDEJE
DO REALIZACIJE!

Vođeni timom iskusnog me­nadžmenta, inženjera, za­varivača specijaliziranih za zavarivanje materijala najviših specifikacija te najviših klasa spojeva koji sa svojom kvalitetom rada kompaniju pozi­cioniraju na sami vrh ispred ostalih kompanija sličnih djelatnosti.

Opseg djelatnosti kompanije Neomet Montaža d.o.o. uključuje savjetovanje, planiranje, izgradn­ju, izračun, dostavu i montažu, puštanje u rad kao i izmjene, uključujući osiguranje kvalitete i upravljanje projektima za postrojenja i energetiku.

welding-zavarivanje-neometmontaza
welding-zavarivanje-neometmontaza
SVA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU!

NAŠ ŠIROKI SPEKTAR USLUGA!

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Instalacija i zavarivanje za potrebe procesne
i prehrambene industrije

Instalacija i TIG/MIG/MAG zavarivanje opreme i cjevovoda od nehrđajućih čelika za potrebe procesne i prehrambene industrije.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Instaliranje i automatsko zavarivanje za potrebe farmaceutske industrije

Instaliranje opreme i automatsko TIG zavarivanje cjevnih instalacija od nehrđajućih čelika za potrebe farmaceutske industrije.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Instaliranje i zavarivanje u kotlovnicama
i energentskim pogonima

Instaliranje i TIG/MIG/MAG zavarivanje opreme
i cjevovoda u kotlovnicama i energetskim pogonima.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Održavanje i hitni popravci u pogonima

Instalacije i zavarivačke usluge za potrebe radova na održavanju i hitnih popravki u pogonima.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada tankova i rezervoara

Izrada svih vrsta i veličina tankova i rezervoara od nehrđajućih čelika.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada i instaliranje CIP stanica

Izrada i instaliranje kompletnih CIP stanica.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada i instaliranje ventilskih panela/tabli

Izrada i instaliranje distributivnih ventilskih panela/tabli (tzv. “švenk table”).

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada i instaliranje distributivnih blokova

Izrada i instaliranje distributivnih blokova sa automatskim ventilima.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada i instaliranje izmjenjivača toplote

Izrada i instaliranje cijevnih izmjenjivača toplote. Izmjenjivač topline je naprava namijenjena prelazu topline s jednog medija na drugi, a može biti izveden da se mediji dodiruju, ili da su odvojeni pregradom koja sprječava njihov izravni kontakt.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada elemenata od nehrđajućeg čelika

Izrada velikog broja različitih elemenata od nehrđajućih čelika, kao što su: rešetke, laboratorijski
i sanitarni stolovi, ormari, kanali, drenažni odvodi, slivnici, sifoni i sl.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada izolacije

Izrada izolacije u plaštu od nehrđajućeg čelika.

Montaža i izada čeličnih konstrukcija

Izrada različitih pozicija prema zahtjevima

Izrada velikog broja različitih pozicija u skladu sa zahtjevima, crtežima i specifikacijama krajnjeg korisnika.

Scroll Up